Justerat mindset och ökad beläggning

[Bransch Hållbarhet]

En tidigare arbetskollega rekommenderade mig att prata med ägarna av ett företag.

Det var riktigt kul att prata med dem, för de visste exakt vad de borde göra. Ändå gjorde de det inte.

Mitt utifrån-in perspektiv gjorde det enkelt för mig att se att de hade suttit i varsin skyttegrav i många år. Ingen av dem tänkte röra sig en millimeter från sina argument. Den andra ska inte få vinna. Att bolaget inte mådde bra var sekundärt.

Det behövdes bara tre korta och kärleksfulla konversationer. Vi löste upp kommunikationsknutarna och de lämnade skyttegravar. Kommer så väl ihåg när de aktivt i samtalen började höja, lyfta och hjälpa varandra.

Resultatet:

  1. Dubblade sin timdebitering
  2. Tog betalt för all arbetad tid
  3. Sa upp olönsamma kunder
  4. Fyllde sin kalender med kunder som betalade bra

Det är lätt när en förstår vilka knappar som ska tryckas på.