Öppna dörrar

[Bransch Marknadsföring, Kommunikation och PR]

En vän hörde av sig om ett amerikanskt bolag hon kände som var i behov av att söka kapital för att växa sitt bolag.

Efter några dialoger med grundaren av bolaget blev behoven tydliga för mig.

Jag sökte genom mitt nätverk efter den personen som kompletterade mina styrkor och mötte bolagets behov.
Vi formade en konstellation och gjorde tillsammans en analys på bolaget. De rekommendationer som togs fram valde bolaget att inte göra själva.

De ville istället att vi skulle göra det åt/med dem.

Efter att vi ritat upp de generella riktlinjerna för avtalet startade vi upp arbetet ihop.

Nu har bolaget en Pitch Deck som slår 99,9% av alla Pitch Deck som jag får till mig [ser 1-2 om dagen] och nu pågår dialoger med finansiärer.

Även där öppnar vi upp dörrarna till de finansiärer som vi har i vårt nätverk och som värdesätter att vi arbetat med bolaget själva.