Sälja det du skapat

[Bransch IT]

En investerare kopplade ihop bolagets grundare med mig. Syftet var att diskutera försäljningsstrategier.

Bolaget hade vid den tidpunkten arbetat i flera år med att skapa en produkt som de var stolta över.

Det var inte en MVP – utan en Produkt med ett stort P.

Flera intressanta och respektfulla dialoger fullt av utmaningar resulterade i att jag tog ansvaret för att driva upp försäljning och tillhörande kommunikation.

Vi har lyckosamt genomfört flera affärsutvecklings-piloter för att få fram formen och tonen i vårt sälj.

Idag sprids produkten organiskt.

Bolaget är nu i fas att resa nästa finansieringsrunda.