Lönsam strategisk inriktning

[Bransch IT]

Bolagets VD bad mig att genomföra en analys av bolagets strategiska inriktning.

Jag djupdök i det material som fanns att tillgå och tog fram en kort rekommendation av utvecklings-aktiviteter.

Det resulterade i att VD:n samlade hela sin ledningsgrupp för en strategisk workshop. Målet var att tillsammans ta fram den bästa ingångspunkten och kommunikation för den önskade intäktsström.

Vi lyckades hitta en kommunikation som ökar livstidsvärdet per kund.

  1. Förena värdet som erbjuds med ett påtagligt behov
  2. Det behovet är förenat med en hög kostnad

Bolaget har idag global närvaro och jag fungerar fortsatt som rådgivare åt bolaget.