Koppla ihop med ditt långsiktiga mål

[Bransch Alla]

Mitt sätt att leda handlar om att skapa win-win-win situationer.

För att göra det i en arbetssituation lyssnar jag mycket och noggrant på det de jag arbetar med säger och gör. Jag lyssnar framförallt efter de sakerna som de själva inte ens uttrycker. Det som inte kommer med i den välrepeterade berättelsen de drar dag ut och dag in för sig själva och sin omgivning.

Ofta blir de jag pratar med förvånade för att de märker att jag lyssnar på ett helt annat djup än de är vana vid.

Det jag lyssnar efter är vad personen vill åstadkomma i sitt liv och hur kan jag hjälpa till i den resan framåt. Det leder till en del beröringspunkter som vi kan fortsätta diskutera.

Det som är det finaste är att jag också får klart för mig vad de inte vill göra – och därmed vet jag också när det är dags att förändra eller avsluta ett samarbete.

Det genuina målet är att vi ska hjälpa varandra framåt. Ju bättre du blir desto bättre kommer vår omgivning att bli.