Kulturen som krävde ett VD-byte

[Bransch Retail]

Jag blev inbjuden att närvara på en utbildningsdag i ett företag.

Under den dagen var mitt syfte att utmana slitningarna mellan medarbetare och chefer.

Det var en spännande dag, då det var tydligt för alla närvarande att det här bolaget drevs av en ledare som kvävde de som inte tänkte som hen. Dessutom var hen i stort behov av att ha sista ordet.

Det är en kombination som resulterar i en tystnadskultur och som reducerar effekten som varje medarbetare kan leverera.

Efter en summering av dagen gick glada medarbetarna till bolagets personalavdelning. De berättade vad de behövde för att arbeta så som bolaget önskade. Det slutade med att VD:n fick avsluta sitt uppdrag.

Kulturen är positivare och starkare i bolaget idag.