Företaget med högt K-värde [Nätverkseffekt]

[Bransch IT]

Jag investerade i ett bolag där jag samtidigt fick uppdraget att sätta en Go-to-Market Strategi [G2M].

Av de snart 1 000 bolagen jag har tittat på, fört dialoger med så är detta det enda som har exceptionella möjligheter till ett högt K-värde. Det finns bolag som är otroligt stolta över om de får in en kund och den kunden genererar en ny kund (K-värdet = 1). Det här bolaget kommer i sin expansionsfas kunna ligger på ett K-värde någonstans emellan 2 till 10. Det är OTROLIGT!

Uppdraget resulterade i:

  1. Framtagandet av en huvud-kund-kategori som känner sig bortglömda, då marknadens produkter inte bemöter deras behov
  2. En säljstrategi som premierar en invite-kultur och är givmild med de som hjälper företaget.
  3. En prissättning som är enkel. Inte något komplicerat att förhålla sig till alls.

Grundarens äkta långsiktighet gör att den här typen av uppdrag blir extra kul. För ofta pratas det om att göra saker som är bra för lång sikt, sen ska det ändå göras bara saker för att optimera här och nu. I detta fallet är här och nu och det långsiktiga förenade.

Ska bli kul att följa bolaget framåt och se deras framtida K-värde.