Vi kom igång tack vare ditt nätverk

[Bransch Hälso- och sjukvård]

En i mitt nätverk introducerade mig till ett bolag som var i behov av Business Coaching.

Efter första dialogen var det klart att grundarna hade djup och passionerad erfarenhet av sin bransch och sina kunder. Det de behövde utmanas i var hur de ska komma igång med sin verksamhet. Vad är viktigast: äga själv och växa lite långsammare, eller ta in kapital och växa otroligt fort.

De spänstiga dialogerna resulterade i att grundarna kom till insikt att de ville äga själva.

Under processen lärde jag mig affärsidén och bristerna i deras marknad. Det finns fortsatt många branscher som glömmer bort att kunden ska må bra. Efter egen efterforskning blev det klart för mig att deras värdeerbjudande inte fanns i marknaden idag.

Därav kontaktade jag andra värderingsstyrda och kapitalstarka individer i mitt nätverk för att hjälpa till att starta upp deras första verksamhet. Den första verksamheten kommer ge positiva kassaflöden som kan finansiera fortsatt organiska utveckling. Därmed är det viktiga att få igång den första.

Nu är första verksamheten snart igång och bolaget kommer att växa med exponentiell fart och attrahera kunder som idag inte får den service de förtjänar.