Rusta upp för bolagsförsäljning

[Bransch IT]

En bolagsägare som jag träffat många år tillbaka uppskattar mitt ärliga tillvägagångssätt.

Då jag har erfarenhet från flera bolagsperspektiv och är extremt nyfiken blir våra dialoger spänstiga. Även om hen är en generation äldre än jag, så finns det en stor dos respekt oss emellan.

Bolaget har flera delägare, där de kommit till en punkt där viljorna går isär. Något som ofta uppstår när ägare är i olika livsfaser och utvecklats vidare sen de startade bolaget. Tack vare dessa olikheter har det förts dialoger om att förbereda en försäljning, där de ägarna som vill stiga av har möjlighet till det.

Dialogerna som bolagsägaren och jag har är ovanliga. De är ovanliga då hen kan tala med en helt utomstående som inte har något affärsintresse i relationen med hen. Min nyfikenhet och vilja att addera värde leder till flera utmanande infallsvinklar.

Resultatet är en stor dos av energi till bolagsägaren. Energin för att orka. För det är utmanande att hantera sina bästa vänner och bolagets bästa samtidigt.