Resursineffektiv organisation

[Bransch Retail]

Jag fick uppdraget att effektivisera en decentraliserad avdelning vars arbetssätt ej förändrats över årtionden. Dessutom hade verksamheten påverkats negativt av suboptimeringar som dolts genom fördelningsnycklar som premierade andra medarbetares bonusar.

Uppdraget krävde en nedbrytning av devisen: Vi ska göra som vi alltid ha gjort.

En förändring har som ambition att göra något bra bättre. Den smärta och omarbetning som är tätt sammankopplad är ofta större och mer omfattande än man vill tro.

Hela verksamheten berördes av förändringen som innefattade:

  1. introduktion av ny teknik och mjukvara
  2. introduktion av nya kontrollpunkter
  3. visuell uppföljning på varje medarbetares arbete

Resultatet efter att förbättringsarbetet tagit sig förbi puckeln av förändringssmärta medförde en kostnadseffektivisering på 50% och ökad kontroll.